Garanties en klachtenregeling

Onze garanties

Onze producten zijn uniek en worden met liefde en zorg handgemaakt. Wij doen ons uiterste best om ons product in perfecte staat bij je af te leveren. Heel soms gebeurt het soms toch dat het product niet in perfecte staat bij je is afgeleverd. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Dat kan via e-mail naar info@mrsjym.nl. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Erkende Nederlandse webshop met Webshop Keurmerk

MRS.JYM is een erkende Nederlandse webshop en in het bezit van het door het Ministerie van Economische Zaken geaccrediteerde Webshop Keurmerk.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om onze artikelen zo goed mogelijk aan je te leveren en eventuele klachten zo goed mogelijk te behandelen. Natuurlijk kan er altijd iets voorvallen, waardoor je niet tevreden bent. Ook dan kan je bij ons terecht. We willen je vragen om jouw klacht eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mrsjym.nl.

Omdat we zijn aangesloten bij Webshop Keurmerk is het ook mogelijk om gebruik te maken van de klachten- en geschillenregeling van Webshop Keurmerk. Samen zullen we altijd tot een oplossing komen!